Държавни зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2018г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 21 май 2018г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 23 май 2018г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 29 май 2018г. – 1 юни 2018г. 8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2018г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 28 август 2018г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 29 август 2018г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2018г. – 5 септември 2018г. 8:00ч.

 Заповед на министъра