Консултации

График II час на класа

График на класните работи

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2018/2019г.- втори учебен срок

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова сряда 12.30 ч. 205
2 Мария Христова сряда 13.15 ч. 200
3 Галя Александрова вторник 12.30 ч. 201
4 Маргарита Радева вторник 12.30 ч. каб. ИТ – I етаж
5 Виктория Ангелкова сряда 12.40 ч. 306
6 Марина Димова четвъртък 12.30 ч. каб. ИИ
7 Ралица Димитрова сряда
петък
13.20 ч.
09.10 ч.
к-т физика
к-т физика
8 Марина Петрова петък
четвъртък
12.30 ч.
12.30 ч.
к-т БЕЛ
к-т БЕЛ
9 Росица Стоянова понеделник 17.00 ч. 303
10 Румяна Иванчева вторник 12.30 ч. к-т БЕЛ
11 Спаска Измирлиева четвъртък 12.40 ч. 207
12 Ана Мачорска петък 12.40 ч. уч. стая
13 Елена Кунева петък 12.30 ч. к-т БЕЛ
14 Дияна Иванова сряда 12.45 ч. 207
15 Мариета Тенева вторник 12.30 ч. к-т БЕЛ
16 Десислава Донева понеделник 12.30 ч. 202
17 Десислава Карабельова вторник 14.10 ч. каб. ИТ
18 Надежда Иванова четвъртък 12.30 ч. каб. ИТ
19 Емилия Димитрова четвъртък 12.15 ч. 204
20 Мариана Якимова вторник 12.20 ч. 104
21 Весела Иванова сряда 12.30 ч. ФВС – салон
22 Петранка Димитрова петък 12.30 ч. 209
23 Здравка Ангелова петък 12.45ч. уч. стая
24 Даниела Тодорова петък 12.30 ч. каб. ИТ
25 Агим Фона четвъртък 11.50 ч. уч. стая
26 Величка Казашка вторник 13.30 ч. 200
27 Пенка Власева вторник 13.30 ч. каб. TП
28 Силвия Бончева четвъртък 12.30 ч. ФВС –  салон
29 Александър Бунов сряда 12.30 ч. 307
30 Драгомир Цачев петък 12.30 ч. 408
31 Георги Ванчев четвъртък 12.30 ч. 206
32 Йордан Димитров понеделник 12.30 ч. ФВС – салон
33 Денислав Томов вторник 12.45 ч. к-т Музика
 34 Стоян Симеонов понеделник 12.30 ч. уч. стая