Консултации

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2017/2018г.- втори учебен срок

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова сряда 12.30 ч. 101
2 Мария Христова вторник 13.30 ч. конф. зала
3 Галя Александрова четвъртък 12.30 ч. 103
4 Маргарита Радева вторник 12.30 ч. каб. ИТ
5 Виктория Ангелкова четвъртък 10.10 ч. 306
6 Марина Димова четвъртък 13.30 ч. каб. ИИ
7 Ралица Димитрова четвъртък 11.50 ч. к-т химия
8 Марина Петрова сряда – 202
петък – 102
12.30 ч.
12.30 ч.
202
102
9 Росица Стоянова вторник 14.10 ч. 303
10 Румяна Иванчева четвъртък 12.30 ч. 106
11 Спаска Измирлиева понеделник 12.30 ч. 207
12 Ана Мачорска четвъртък 12.30 ч. хр. биология
13 Елена Кунева петък 12.30 ч. уч. стая
14 Дияна Иванова вторник 12.40 ч. 206
15 Мариета Тенева сряда 12.30 ч. каб. БЕЛ
16 Десислава Донева петък 12.30 ч. музей
17 Десислава Карабельова четвъртък 12.30 ч. 207
18 Надежда Иванова петък 11.00 ч. каб. ИТ
19 Емилия Димитрова сряда 12.30 ч. 204
20 Мариана Якимова петък 12.30 ч. музей стая
21 Весела Иванова сряда 12.30 ч. ФВС –  салон
22 Петранка Димитрова понеделник 12.30 ч. 305
23 Здравка Ангелова четвъртък 12.40 ч. учителска стая
24 Даниела Тодорова сряда 12.30 ч. 206
25 Таня Иванова петък 12.00 ч. хр. история
26 Величка Казашка понеделник 12.30 ч. 201
27 Пенка Власева четвъртък 12.30 ч. к-т TT
28 Силвия Бончева четвъртък 12.30 ч. ФВС –  салон
29 Александър Бунов понеделник 13.00 ч. 307
 30 Драгомир Цачев четвъртък 12.30 ч. 407
31 Ирина Николова сряда, петък 12.10 ч.
10.50 ч.
уч. стая
 32 Йордан Димитров понеделник 12.30 ч. ФВС –  салон
 33 Денислав Томов сряда 18.30 ч. каб. музика
 34 Стоян Симеонов сряда 12.30 ч. ФВС – салон