Консултации

График ИУЧ, ЗИП и ФУЧ на I – IV клас за I срок на учебната 2018/2019г.
Консултации, II ЧК и модул спорт на I-IV клас за I срок на учебната 2018/2019г.
График за провеждане на II час на класа за I срок на учебната 2018/2019г.

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2018/2019г.- първи учебен срок

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова сряда 12.30 ч. 205
2 Мария Христова вторник 13.30 ч. 200
3 Галя Александрова четвъртък 12.30 ч. 201
4 Маргарита Радева вторник 12.30 каб. ИТ – I етаж
5 Виктория Ангелкова сряда 13.15 ч. 306
6 Марина Димова петък 12.30 ч. каб. ИИ
7 Ралица Димитрова петък 14.20 ч. к-т физика
8 Марина Петрова четвъртък – 202
петък – 102
12.30 ч.
12.30 ч.
102
102
9 Росица Стоянова вторник 12.40 ч. 303
10 Румяна Иванчева сряда 12.30 ч. 404
11 Спаска Измирлиева четвъртък 12.30 ч. уч. стая
12 Ана Мачорска понеделник 13.15 ч. уч. стая
13 Елена Кунева петък 12.30 ч. уч. стая
14 Дияна Иванова четвъртък 12.30 ч. 206
15 Мариета Тенева вторник 13.15 ч. 404
16 Десислава Донева петък 12.30 ч. 209
17 Десислава Карабельова понеделник 12.30 ч. 200
18 Надежда Иванова четвъртък 13.15 ч. каб. ИТ – I етаж
19 Емилия Димитрова четвъртък 12.30 ч. 204
20 Мариана Якимова петък 12.30 ч. 104
21 Весела Иванова петък 12.30 ч. ФВС – салон
22 Петранка Димитрова понеделник 12.30 ч. 209
23 Здравка Ангелова петък 12.30 ч. уч. стая
24 Даниела Тодорова петък 11.50 ч. каб. ИТ – I етаж
25 Агим Фона понеделник 12.30 ч. уч. стая
26 Величка Казашка петък 12.30 ч. 207
27 Пенка Власева сряда 13.30 ч. каб. TП
28 Силвия Бончева петък 12.30 ч. ФВС –  салон
29 Александър Бунов сряда 12.30 ч. 307
30 Драгомир Цачев петък 12.30 ч. 408
31 Георги Ванчев четвъртък 12.30 ч. 206
32 Йордан Димитров понеделник 12.30 ч. ФВС –  салон
 33 Денислав Томов четвъртък 12.30 ч. 308
 34 Стоян Симеонов понеделник 12.30 ч. ФВС – салон