Национално външно оценяване

ДАТИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.

IV клас Предмет Дата
I изпит Български език и литература 10 май 2018г.
II изпит Математика 14 май 2018г.
III изпит Човекът и обществото 16 май 2018г.
IV изпит Човекът и природата 17 май 2018г.
VII клас Предмет Дата
I изпит Български език и литература 21 май 2018г.
II изпит Математика 23 май 2018г.
III изпит Чужди езици
VIII клас Предмет Дата
писмен изпит Интензивно изучаване на чужд език
X клас Предмет Дата
онлайн изпит Онлайн оценяване на дигитални компетентности 11-15 юни 2018г.

 Заповед на министъра