Национално външно оценяване

ДАТИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.

IV клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 14 май 2019г.
II изпит Математика 16 май 2019г.
III изпит Човекът и обществото 9 май 2019г.
IV изпит Човекът и природата 10 май 2019г.
VII клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 17 юни 2019г. 09:00ч.
II изпит Математика 19 юни 2019г. 09:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 21 юни 2019г. 09:00ч.
X клас Предмет Дата Час
онлайн изпит Онлайн оценяване на дигитални компетентности 10-14 юни 2019г.