Приятелите на Ябълка

„Приятелите на Ябълка – бъдещите граждани на България“

„Приятелите на Ябълка” е авторска програма за насърчаване на психичното здраве при деца между 8 и 11 години, която се прилага в училищата в 27 страни по света от различни континенти. Тя подобрява уменията за справяне и самооценката на децата, социалния климат в класната стая, както и академичните постижения. Така служи като превенция на училищния тормоз и маргинализирането на деца на етническа/социална/физическа или друга основа.

Въвеждането в България на „Приятелите на Ябълка” е възможно благодарение на проект на Фондация „Асоциация Анимус” в партньорство с Voksne for Barn, Норвегия. Той е финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 2009-2014. Проектът е подкрепен от Регионален инспекторат на образованието към Министерството на образованието и науката и Дирекция ”Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столична община. Тази подкрепа е чест за „Асоциация Анимус”, тъй като признава ценността и полезността на обучителната програма.

Програмата пилотира през учебната 2017-1018г. в няколко училища и детски градини в гр. София с идеята да добие устойчивост и да се разпространи като добра практика и в други учебни заведения из страната. От 2017/2018г. стартира и в 74 СУ „Гоце Делчев“ с ученици от втори клас.

„Приятелите на Ябълка“ – „Училище без страх“

През тази учебна година учениците от втори клас при 74 СУ „Гоце Делчев“ се обучаваха по програматa „Приятелите на Ябълка“. В часовете децата придобиха умения да се справят със своите чувства, да говорят в трудни ситуации, да се справят със самотата и отхвърлянето, да решават проблеми между приятели, да се справят с тормоза, загубата, разочарованието и тревогите. Децата се забавляват, докато научават ценни житейски уроци.