Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 Начален курс I смяна  II смяна
1 – 4 клас 5 – 7 клас 8 – 12 клас

ДНЕВЕН РЕЖИМ

I-ва смяна – I-ви класове II-ра смяна – II-ри класове
1 час – 08:00 – 08:35 1 час – 13:30 – 14:05
2 час – 09:05 – 09:40 2 час – 14:25- 15:00
3 час – 09:50 – 10:25 3 час – 15:10 – 15:45
4 час – 10:35 – 11:10 4 час – 15:55 – 16:30
5 час – 11:20 – 11:55 5 час – 16:40 – 17:15
6 час – 17:25 – 18:00
I-ва смяна – IV-ти класове II-ра смяна – III-ти класове
1 час – 08:00 – 08:40 1 час – 13:30 – 14:10
2 час – 08:50 – 09:30 2 час – 14:20 – 15:00
3 час – 09:50 – 10:30 3 час – 15:20 – 16:00
4 час – 10:40 – 11:20 4 час – 16:10 – 16:50
5 час – 11:30- 12:10 5 час – 17:00 – 17:40
6 час – 12:20 – 13:00 6 час – 17:50 – 18:30
I-ва смяна – V, VI и VII клас II-ра смяна – VIII, IX, X, XI и XII клас
1 час – 07:30 – 08:10 1 час – 13:30 – 14:10
2 час – 08:20 – 09:00 2 час – 14:20 – 15:00
3 час – 09:10 – 09:50 3 час – 15:10 – 15:50
4 час – 10:10 – 10:50 4 час – 16:10 – 16:50
5 час – 11:00 – 11:40 5 час – 17:00 – 17:40
6 час – 11:50 – 12:30 6 час – 17:45 – 18:25
7 час – 12:35 – 13:15 7 час – 18:30 – 19:10