Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 Начален курс Гимназиален курс Прогимназиален курс
I смяна  II смяна I смяна  II смяна
1 – 2 клас 3 – 4 клас 8 – 12 клас 5 – 7 клас

ДНЕВЕН РЕЖИМ

I-ва смяна – I-ви класове II-ра смяна – III-ти класове
1 час – 08:00 – 08:35 1 час – 13:30 – 14:10
2 час – 09:05 – 09:40 2 час – 14:30- 15:10
3 час – 09:50 – 10:25 3 час – 15:20 – 16:00
4 час – 10:35 – 11:10 4 час – 16:10 – 16:50
5 час – 11:20 – 11:55 5 час – 17:00 – 17:40
6 час – 17:50 – 18:30
I-ва смяна – II-ри класове II-ра смяна – IV-ти класове
1 час – 08:00 – 08:35 1 час – 13:30 – 14:10
2 час – 09:05 – 09:40 2 час – 14:20 – 15:00
3 час – 09:50 – 10:25 3 час – 15:20 – 16:00
4 час – 10:35 – 11:10 4 час – 16:10 – 16:50
5 час – 11:20- 11:55 5 час – 17:00 – 17:40
6 час – 17:50 – 18:30
I-ва смяна – VIII, IX, X, XI и XII клас II-ра смяна – V, VI и VII клас
1 час – 07:30 – 08:10 1 час – 13:30 – 14:10
2 час – 08:20 – 09:00 2 час – 14:20 – 15:00
3 час – 09:10 – 09:50 3 час – 15:10 – 15:50
4 час – 10:10 – 10:50 4 час – 16:10 – 16:50
5 час – 11:00 – 11:40 5 час – 17:00 – 17:40
6 час – 11:50 – 12:30 6 час – 17:45 – 18:25
7 час – 12:35 – 13:15 7 час – 18:30 – 19:10