Твоят час

Програма Твоят час

Сформираните групи през учебната 2017/2018г. са:

 1. English is easy – Основната цел на участниците в клуба беше да преодолеем трудностите, които срещаме в часа по чужд език, да развием уменията за учене, да допълним и надградим знанията, уменията и компетентностите, които придобиваме в часовете.
  Повишихме мотивацията си за учене, преодоляхме някои върхове, но има още…
 2. Je parle francais
 3. The world of English – група от второкласници и третокласници се включиха в изучаване на английски език. По време на заниманията те неусетно подобряваха езиковите си умения, като работеха върху различни теми. Внимателният подбор на темите от заобикалящия ги свят доведе до по-голяма лична ангажираност и по-силен интерес към обсъжданата тема. В работата си по-малките се увличаха от илюстриране и описание /според езиковото си ниво/ на материала. Различните игри също им помагаха да не скучаят, да развиват лексикалните и граматичните умения, без да чувстват, че се провежда учебен процес. По-големите ученици обогатяваха лексиката и подобряваха граматичните си умения чрез изготвяне на тематични проекти. Игрите също бяха най-предпочитаното занимание за тях – игра-кръстословица на английски език, настолна игра за достигане на определена цел. Полезността на заниманията беше видима – по-плахите и неуверени деца имаха време и възможност да се убедят, че се справят; по-амбициозните имаха допълнително време и поле за изява.
 4. Английският е интересен и забавен
 5. Вестникарче
 6. Вълшебният свят на математикатa
 7. Вълшебният свят на математикатса
 8. Говорим по русски – участието в клуба даде възможност на учениците да се запознаят отблизо с:

  1. културата, нравите и забележителностите на руския народ;
  2. oткриха магията на други народности;
  3. изградиха естетическо и толерантно отношение към света;
  4. разшириха разбиранията си за чуждите култури и се научиха да проявяват толерантно отношение към света на различните;
  5. разшириха социокултурните си контакти; упражняваха езика, изучаван като втори чужд в часовете за задължителна подготовка.
 9. Граматика на грешките
 10. Да поиграем бадминтон
 11. Дигитални способности
 12. Заедно учим и творим – Целта на дейността ни в клуба е, чрез работа в екип и осъществяване на различни идеи и инициативи, учениците да получат възможност за личностно развитие и обогатяване, формиране на лидерски умения, умения за сътрудничество, творческа и публична изява. Проектът осмисли интересно и пълноценно свободното време, създаде трайни контакти, възможност за развиване на прогресивно и абстрактно мислене, което доведе до положителни резултати и в усвояването на нови знания.
 13. Калинки
 14. Компютърен художник
 15. Компютърна графика
 16. Лесно е да си грамотен – 1
 17. Лесно е да си грамотен – 2
 18. Магията на интелекта
 19. Мажоретки
 20. Математиката лесна и интересна
 21. Млад еколог
 22. Млад предприемач
 23. От извора
 24. Писането лесно, четенето интересно
 25. Правопис за зрелостници
 26. Приятелките на Ябълка – учим интересно – 1 група
 27. Приятелките на Ябълка – учим интересно – 2 група
 28. Пътешествие из Обединеното кралство – По време на проекта учениците се запознаха с основните аспекти от английската история, култура и забележителности. Подчертано внимание се отдели на развиване на умения за устни презентации (индивидуални и групови) и на дискусии. Учениците се запознаха с особеностите на английската кухня, а също и с английската традиция за пиене на чай, където активно се включиха техните родители, приготвяйки автентични английски сладкиши.
  Участниците четоха произведения на Шекспир, Робърт Бърнс, Чарлз Дикенс и други британски автори и се запознаха с британската образователна система, както и с различни аспекти от живота на гражданите на Обединеното кралство.
  Посетиха Британската библиотека към катедра по англицистика и американистика към Софийския университет, а също гледаха английски филм в кино „Арена Запад”.
 29. Сръчни ръце
 30. Чета и пиша на български език