Учителски екип

 1. Лидия Костадинова Лазарова – директор – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математика, учител по математика
 2. Мария Михайлова Христова – зам. директор – ТУ София, магистър –  сп. автоматика и телемеханика, инженер
  ДИУУ София – сп. математика и информатика, учител по математика
 3. Галя Иванова Александрова – зам. директор – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/,
  магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 4. Емилия Серафимова Пенчева – зам. директор – СУ „Климент Охридски“, магистър – начална педагогика, начален учител
 5. Маргарита Георгиева Радева – РН ИКТ – СУ „Климент Охридски“, магистър –  I сп. математика,
  II сп. математика и информатика, учител по информатика и ИТ
 6. Дияна Великова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 7. Марина Веселинова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. български и френски език, учител по БЕЛ
 8. Мариета Тодорова Тенева – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 9. Елена Влайчева Кунева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 10. Румяна Иванова Иванчева – ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 11. Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
 12. Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
  ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 13. Цветанка Борисова Цветкова – ДМА /София/, магистър – I сп. пианист;  СУ „Климент Охридски“, II сп. английска филология, учител по английски език
 14. Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ „Климент Охридски“, магистър – I сп. българска филология
  ПК английски език, учител по английски език
 15. Георги Петров Ванчев –  СУ „Климент Охридски“, магистър – I сп. английска филология, учител по английски език
 16. Агим Рустем Фона – Тирански държавен университет, сп. преподавател по руски и албански език, учител по руски език
 17. Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – I сп. начална училищна педагогика
  II сп. логопедия; ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 18. Емилия Борисова Димитрова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 19. Десислава Борисова Карабельова – СУ „Климент Охридски“, специалист – сп. математика и информатика, учител по математика
 20. Спаска Йорданова Измерлиева – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, бакалавър – сп. математика, учител по математика
 21. Драгомир Цачев Цачев – СУ „Климент Охридски“, специалист – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 22. Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – сп. механично уредостоение, машинен инженер
  ПП  СУ „Климент Охридски“, сп. информационни технологии, учител по информационни технологии
 23. Надежда Минкова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. математика и информатика, учител по информатика и инф. технологии
 24. Мариана Дончева Якимова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. българска филология и история,
  учител по история и цивилизация
 25. Петранка Димитрова Ангелова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 26. Александър Любенов Бунов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър- сп. психология, учител философски цикъл
 27. Виктория Николаева Ангелкова – СУ „Климент Охридски“, бакалавър – сп. география и биология, учител по география и икономика
 28. Росица Рашкова Стоянова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. биология, учител по биология и здравно образование
 29. Ана Георгиева Мачорска – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. биология и химия, учител по биология и здравно образование
 30. Ралица Златанова Димитрова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. химия и физика, учител по химия и физика
 31. Денислав Христов Томов – ДМА София, магистър, I сп. педагогика на обучението по музика II сп. композиция, учител по музика
 32. Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I сп. изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 33. Пенка Цветанова Власева – ЛТУ София, магистър – сп. технически дисциплини
  ПП ДИУУ София – сп. трудово обучение, учител по технологии
 34. Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 35. Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – сп. физическа култура
  ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 36. Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – сп. треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 37. Стоян Иванов Симеонов –  НСА София, магистър- сп. треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 38. Донка Вълчева Йорданова – НБУ София, бакалавър – сп. хореография, учител по хореография
 39. Георги Стефанов Георгиев – специалист – сп. акордеон и учител по корепетиция, корепетитор
 40. Мая Борисова Кръстева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. предучилищна педагогика, учител в ПГ
 41. Албена Димитрова Савова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 42. Бориска Каменова Георгиева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 43. Здравка Миленова Таскова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 44. Лилия Василева Василева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 45. Паулина Семкова Андреева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 46. Христина Благовестова Трендафилова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 47. Лена Георгиева Попова-Вълева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 48. Надка Петрова Иванова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 49. Румяна Стоянова Киркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ /Пловдив/, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 50. Ваня Никифорова Тончева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 51. Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I сп. предучилищна педагогика; II сп. начална училищна педагогика; ПК  ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/ английски език в начален етап, начален учител
 52. Нели Атанасова Христова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 53. Паулина Веселинова Пешева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 54. Симеонка Атанасова Чапанова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика;
  ПК СУ „Климент Охридски“, английски език в начален етап, начален учител
 55. Нели Цветкова Любенова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 56. Десислава Вергилова Янева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 57. Светлана Николова Радикова – ППИ  „Любен Каравелов“/Кърджалии/, специалист – сп. български и немски език, възпитател
 58. Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 59. Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – сп. география, възпитател
 60. Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 61. Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, магистър – сп. история, възпитател
 62. Виолина Димитрова Йорданова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 63. Йорданка Маринова Чакърова – СУ „Климент Охридски“, професионален бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 64. Ива Стефанова Димитрова –  ШУ „Епископ Константин Преславски“ /Шумен/, магистър – I сп. българска филология; СУ „Климент Охридски“ II сп. педагогика, възпитател
 65. Дора Милчева Лозанова – СУ „Климент Охридски“, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател