след 7 клас

Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2018/2019г.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/2019г.

Профил Срок на обучение Брой ученици Английски език Балообразуване Профилиращи предмети
1. Софтуерни и хардуерни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас Информатика, Информационни технологии, Български език и литература, Английски език

Заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019г.