Държавни зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2020г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 20 май 2020г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 22 май 2020г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2020г. – 29 май 2020г. 8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2020г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 27 август 2020г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 28 август 2020г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 31 август 2020г. – 3 септември 2020г. 8:00ч.