Държавни зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2019г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 21 май 2019г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 23 май 2019г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 28 май 2019г. – 31 май 2019г. 8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2019г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 28 август 2019г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 29 август 2019г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2019г. – 4 септември 2019г. 8:00ч.