СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2021г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 19 май 2021г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 21 май 2021г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода
26 – 31 май 2021г.
8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2021г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 26 август 2021г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 27 август 2021г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода
30 август  – 2 септември 2021г.
8:00ч.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020г.