Top

Държавни зрелостни изпити

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2021г.

Държавен зрелостен изпитДатаНачало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература19 май 2021г.8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор21 май 2021г.8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода
26 – 31 май 2021г.
8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2021г.

Държавен зрелостен изпитДатаНачало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература26 август 2021г.8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор27 август 2021г.8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода
30 август  – 2 септември 2021г.
8:00ч.

Заповед № РД09-2119 / 28.08.2020г.


Инструктаж на зрелостника
Инструктаж на квестора