Top
Image Alt

Държавни зрелостни изпити

Дати за  провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023-2024 година

Заповед ДЗИ 2023-2024г.


Дати за  провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022-2023 година


График на дейностите ДЗИ за учебната 2022-2023 година

Заповед РД09-4063_grafik-DZI_01092022


 Дати за  провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021-2022 година

 

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и специални задължителни държавни зрелостни изпити, с изключване на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година )

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат години и предоставят задължителни държавни зрелостни изпити, с изключване на изпита по български език и литература, за лицата, последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 г. )

Инструкция за зрелостника на ДЗИ 2022

Инструкция за квестора на ДЗИ 2022
ЗАПОВЕД ДЗИ: РД09-1807/31.08.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2021г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 19 май 2021г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 21 май 2021г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода
26 – 31 май 2021г.
8:00ч.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2021г.

Държавен зрелостен изпит Дата Начало
Първи държавен зрелостен изпит по Български език и литература 26 август 2021г. 8:00ч.
Втори държавен зрелостен изпит по избор 27 август 2021г. 8:00ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода
30 август – 2 септември 2021г.
8:00ч.


Заповед № РД09-2119 / 28.08.2020г.


Инструктаж на зрелостника
Инструкция на квестора