Екип психолози

  1. Биляна Леонова Билева – Иванова – психолог – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по психология
  2. Мила Красимирова Патронева – логопед – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по детско-юношеска и училищна психология
  3. Александрина Николаева Милчева – клиничен психолог – НБУ, магистър по клинична психология и психоаналитична перспектива
  4. Станислав Недялков Станков – логопед – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия и комуникативни нарушения на развитието
  5. Елена Ангелова Янева – логопед –  СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по специална педагогика
  6. Гергана Ангелова Гошева – Караманова – ресурсен учител – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия
  7. Йолита Гошова Янева – ресурсен учител – ЮЗУ “Неофит Рилски”, бакалавър по специална педагогика
  8. Весела Пламенова Миланова – ресурсен учител, СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по психология
  9. Мария Иванова Гьошева – ресурсен учител, СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по специална педагогика и магистър по предучилищна педагогика
  10. Евелина Владимирова Михайлова – ресурсен учител, СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия