Компютърна зала

Училището разполага с четири компютърни зали, обзаведени със съвременна технология. В тях се провеждат часове на учениците от 3 до 12 клас. Работата в залите е по групи. Занятията се водят от четирима преподаватели.