Национално външно оценяване

ДАТИ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020г.

IV клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 27 май 2020г. 10:00ч.
II изпит Математика 28 май 2020г. 10:00ч.
VII клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 09 юни 2020г. 09:00ч.
II изпит Математика 11 юни 2020г. 09:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2020г. 09:00ч.
X клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 09 юни 2020г. 08:00ч.
II изпит Математика 11 юни 2020г. 08:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2020г. 08:00ч.
Информационни технологии
/по желание на ученика/
15 – 19 юни 2020г. 08:00ч.

ЗАПОВЕД  № РД 09-2152/27.08.2019г.