ДАТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.

IV клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 27 май 2021г. 10:00ч.
II изпит Математика 28 май 2021г. 10:00ч.
VII клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 16 юни 2021г. 09:00ч.
II изпит Математика 18 юни 2021г. 09:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2021г. 09:00ч.
X клас Предмет Дата Час
I изпит Български език и литература 16 юни 2021г. 08:00ч.
II изпит Математика 18 юни 2021г. 08:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2021г. 08:00ч.
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
/по желание на ученика/
по график в периода
11 – 15 юни 2021г.
08:00ч.

ЗАПОВЕД  № РД09-2121/28.08.2020г.