ИКД

Сформирани извънкласни дейности през учебната 2018/2019г.

  1. Млад предприемач с ръководител Пенка Власева

Десет години сред нашите приятели, военнопострадалите и военноинвалидите към МО на 21 февруари 2019г. отново празнувахме заедно в тяхната зала. С много сълзи, с много усмивка, с много радост, с много песни и мартеници посрещнахме настъпването на пролетта. Децата от 6 клас бяха с ръководители Пенка Власева и Маргарита Чорбаджийска.