В салона на училището се провеждат часовете по спортни дейности 1-4 клас Мини баскетбол, 5 клас Бадминтон, 6 клас – Баскетбол, 7 клас – Волейбол и 8-12 клас – Волейбол. Часовете се водят от четирима учители по физическо възпитание и спорт. Провеждат се част от Районните ученически игри по Волейбол, Баскетбол и Бадминтон.
Училището разполага и с малък физкултурен салон, който се използва за ученици от 1 до 4 клас. В него се провеждат и тренировки по карате.
Физкултурният салон се използва и от спортни клубове по Волейбол, Баскетбол, Тайклондо и Футбол.