Хореографските паралелки съществуват от 22 години и са носители на много международни, национални и градски фестивали. Посетили са следните държави: Македония, Италия, Гърция, Турция и др. В залата се учат на артистичност, трудолюбие, дисциплина. Всички съхраняват и запазват българския фолклор и традиции.