УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
НА 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“,

План приемът за първи клас в 74 Средно училище „Гоце Делчев“ за учебната 2020/2021 година ще се осъществи в ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ – 88 ученици.
Избираемите учебни часове /ИУЧ/ за всяка от четирите паралелки са:
1. Български език и литература – 1 час;
2. Математика – 1 час;
3. Английски език – 1 час.
Заявления за прием в първи клас ще се приемат от 21.04.2020г. до 21.05.2020г.
Заявленията ще бъдат подавани по електронен път на електронната поща на училището – sou74_1klas@abv.bg
Всяко подадено ЗАЯВЛЕНИЕ /приложено по-долу/ ще се завежда във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа. Класирането се оповестява по входящи номера на кандидатите.
На 01.06.2020г. в 17ч. на електронната страница на училището ще бъде публикуван списъкът с приетите ученици на първо класиране. Публикуваният списък ще съдържа входящият номер на вашето заявление.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, на сайта на Столична община, дирекция „Образование“, е публикувана информация за родителите, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо Вие да посещавате районните администрации.

За периода от 08:00 часа на 21 април 2020г. до 17:00 часа на 21 май 2020г. на сайта на 74 Средно училище „Гоце Делчев“ e качен линк за Online попълване на заявление за прием в първи клас.

 Училището предлага:

 1. Обучение по учебен план със ЗЧ – (задължителни часове)
 • ИУЧ – (избираеми учебни часове) – български език и литература, математика и английски език;
 • допълнителен час за спортни дейности /лека атлетика – подвижни игри/;
 • по желание на родителите – сформиране на група ФУЧ – (факултативни учебни часове) Хореография /извън учебната програма за деня/
 1. Учебници (безплатни учебници и учебни тетрадки, платени учебници и учебни помагала по Английски език)
 2. Целодневно обучение 1-4 клас
 3. Стол, бюфет
 4. Безплатна закуска
 5. Медицински кабинет, медицинско обслужване
 6. Библиотека
 7. Физкултурни салони
 8. Футболно игрище
 9. Работа по проекти
 10. Приобщаващ екип: педагогически съветник, психолози, логопеди, ресурсни учители
 11. Занимания по интереси:

Безплатни:

 • Вокална група „Калинки”
 • Фолклорна група „От извора”
 • Танцов ансамбъл „Севдинка”
 • Мажоретки
 • Училищен хор

Платени:

 • Футбол
 • Волейбол
 • Баскетбол
 • Таекуондо
 • Шахмат
 • Театрална школа
 • Спортни латино танци
 • Английски език към езикова школа Европа

 

 

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 74 СУ

ж.к. „Връбница-1“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Свети Мина“, бул. „Хан Кубрат“, ул. „Бели Дунав“

 

График на дейностите за прием на ученици
в първи клас 2020/2021 година

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2020г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020г. до 21.05.2020г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
на 01.06.2020г. в 17.00ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 02.06.2020г. до 05.06.2020г.

вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
на 08.06.2020г. – в 18.00ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 09.06.2020г. до 15.06.2020г.
вкл. до 12.00ч.(На 09.06 и 11.06 заявления за участие
във второ класиране могат да се подават
след приключване на НВО
по БЕЛ и математика за VII клас)
Подаване на заявления за участие във второ класиране.
на 15.06.2020г. – в 18.00ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 16.06.2020г. до 18.06.2020г.

вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
на 18.06.2020г. – в 18.00ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 19.06.2020г. до 22.06.2020г.

вкл. до 12.00ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране.
на 22.06.2020г. – в 18.00ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
от 23.06.2020г. до 24.06.2020г.
вкл. до 17.00ч.
Записване на учениците, приети на трето класиране.
на 24.06.2020г. – в 18.00ч. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 25.06.2020г. до 14.09.2020г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София-град