Top
Image Alt

November 2022

В час по Биология и здравно образование при 9а, 10б и 11б класове наш гост, госпожа Боряна Георгиева, от Министерството на околната среда и водите - главен експерт в отдел "Опазване на повърхностните води" подробно запозна учениците с нормативните изисквания,

Честит Ден на Християнското семейство от 4.б клас! С децата си организирахме почерпка и седнахме заедно около масата. Така изисква традицията. Пожелаваме на нас и на всички вас здраве и благоденствие, късмет и любов! Обичайте семействата си такива, каквито са! Те са ваши

В час на класа учениците от 6б клас имаха гост - Симеон Руевски, ученик от 9б клас, който проведе много интересна, поучителна, запомняща, образователна, емоционална беседа - демонстрация за това как незрящите хора се справят с ежедневни или трудни ситуации,

Във връзка със здравословния ни начин на живот ученици от 9а и 9б класове в час по Биология и здравно образование с интерес участваха в образователна беседа, водена от Ани Миланова - йога инструктор. Нови знания, много въпроси, много изводи,

Учениците Ивайла Иванова и Дарина Котова от 6 б клас, Диана Симеонова и Антон Тодоров от 9 б клас участваха в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "С мисъл за бъдещето", по повод 100-годишнината на СУ " Д-р Петър Берон", Свиленград. Днес, 11.11.2022 г.

Изучаването на чужд език е свързано не само с развитие на речта, но и с опознаване и обогатяване на знанията за културите по света. Нашата цел е да възпитаме у учениците богата обща култура, която не противоречи на патриотизма и

Честваме Паисий! Първият будител! Тържествено отбелязване от седмите класове на 300 години от рождението на Паисий и 260 години от написване на "История славянобългарска", включени от ЮНЕСКО в списъка на бележитите за света годишнини за 2022 година.