Top
Image Alt

13 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОБРОТАТА

❤В час на класа учениците от 6б клас имаха гост – Симеон Руевски, ученик от 9б клас, който проведе много интересна, поучителна, запомняща, образователна, емоционална беседа – демонстрация за това как незрящите хора се справят с ежедневни или трудни ситуации, как може да им се помогне в определен момент. Защото доброто се усеща с подадена ръка, добра дума, “изказана” усмивка, подкрепяща среда.

ТОЛЕРАНТНОСТ

❤Децата от 3.б клас изработиха картички и дърво на добротата с пожелания, добри постъпки и много весели детски рисунки. Учениците разказаха с радост и вдъхновение случки от живота си, в които са направили добро или са помогнали на човек, животно, на природата. Пожелаха си повечето хора да помагат и доброто да бъде заразно!

III-Б КЛАС

 

❤Днес децата от 4.б клас отбелязаха предстоящия Ден на добротата, който по традиция се отбелязва на 13. ноември. Бяха се подготвили с плакати, картички и презентация, но най – важното е, че разбраха смисъла на това да бъдеш добър.
❤Гордеем се с вас, деца!
❤Предайте доброто нататък!
IV-Б КЛАС

❤Учениците от 2.а клас отбелязаха Световния ден на доброто като: Изготвиха постер със своите ръчички под наслов;” Нека бъдем добри, като подадем ръка”;  Рецитираха стихотворения свързани с доброто;  Беседа в ЧК- Какво добро дело извърших през последните дни?;

❤Дебора Велинова от класа е посадила дръвче на 13.11.2022г.

II-a

❤В IVа клас в Часа на класа довършихме изречението: “Доброто е…” . Всяко дете на листче написа и обясни какво е за него доброто. Часовете ни започнаха с “Песничка за доброто”, която сме учили в III клас.

В часа по Технологии и предприемачество г-жа Пенчева с учениците направиха табло: “Нека доброто започне от теб”.

IV-a

Доброто е в нас и се подарява на другите!

❤Учениците от 2в клас подкрепиха благородната кауза да правят добри дела, които да предават на всички ученици. Отговаряха на поставени въпроси ” Какво означава да си доцър?”, ” Как да бъда добър в клас?”, ” Как да бъда добър и вкъщи ?” Илюстрираха ги със свои рисунки.

II-в