Top
Image Alt

Един по-различен час по биология

В час по Биология и здравно образование при 9а, 10б и 11б класове наш гост, госпожа Боряна Георгиева, от Министерството на околната среда и водите – главен експерт в отдел “Опазване на повърхностните води” подробно запозна учениците с нормативните изисквания, начини за пречистване и здравословните последици от замърсяването на водите.

В час по биология