Top
Image Alt

Образователна практика

“Миналата седмица в часа на на Десислава Донева по английски език в 8 “А” клас се проведе изключително успешно образователна практика в “интерактивни групи”. Дейността се проведе в рамките на европейския академичен проекта Refuge-ED, в който училището ни е основен партньор на центъра за миграционни изследвания CERMES към Нов Български Университет . ” Практиката се осъществи с помощта на доброволци от БАН и Нов Български Университет и психологическия екип на 74-то СУ. Разпределени по групи учениците затвърдиха знанията си по английски език. Преподаването и упражняването на учебния материал в “интерактивни групи” предполага, че различни ученици са групирани заедно в стандартната класна стая, създавайки разнородни групи по отношение на способностите на учениците, етническа им принадлежност, пола и възможните други различия В интерактивните групи децата учат във взаимодействие с връстниците си, които имат различни нива на способности. Освен това този подход гарантира, че най-добре представящите се не са принудени да изчакват, докато другите наваксат, а вместо това продължават да напредват в обучението си, защото засилват своите мета-когнитивни способности, чрез обясненията, които предлагат на останалите при разрешаване на задачите. Не на последно място, упражнението позволява на децата, които все още не са се социализирали, чрез сприятеляване с връстниците си, да усвоят и тяхното темпо на учене. В международен план е установено, че интерактивните групи са много успешна форма на обучение в класни стаи.