Паралелки по държавен план-прием след IV клас за учебната 2020/2021г.

Клас Профил Срок на обучение Брой ученици Изучаван чужд език ИУЧ
1.

Хореография 3 години 26 Английски език

БЕЛ, Хореография

2.

Английски език 3 години 26 Английски език

БЕЛ, Английски език

3.

Математика 3 години 26 Английски език

БЕЛ, Математика

4.

Английски език 3 години 26 Английски език

БЕЛ, Английски език