Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2020/2021г.

Профил Срок на обучение Брой ученици Английски език Балообразуване Профилиращи предмети
1. Софтуерни и хардуерни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас Информатика, Информационни технологии
2. Природни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 клас Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда