след 7 клас

Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2019/2020г.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020г.

Online кандитатстване след 7 клас. Активиране на възможността за въвеждане на заявления за I етап от 3.07.2019г. до 5.07.2019г. вкл.

за III етап от 24.07.2019г. до 25.07.2019г. вкл.

Профил Срок на обучение Брой ученици Английски език Балообразуване Профилиращи предмети
1. Софтуерни и хардуерни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас Информатика, Информационни технологии, Български език и литература, Английски език
2. Природни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 клас Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Прием след завършено средно образование през учебната 2019/2020г.

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП.