Паралелки по държавен план-прием след VII клас за учебната 2020/2021г.

Профил Срок на обучение Брой ученици Английски език Балообразуване Профилиращи предмети
1. Софтуерни и хардуерни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас Информатика, Информационни технологии
2. Природни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 клас Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

График на дейностите по прием на ученици след VII клас.

 


Свободни места след трети етап на класиране в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев”

2020/2021 учебна година – прием след завършено основно образование

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас –  2 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас –  4 места


Свободни места след втори етап на класиране в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев”

2020/2021 учебна година – прием след завършено основно образование

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 15 места

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА В 74.СУ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

24.07.2020г. – от 08:00 до 18:00 часа

27.07.2020г.  – от 08:00 до 18:00 часа

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 74.СУ

30.07.2020г.  – от 08:00 до 18:00 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС

1.     ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ПО ОБРАЗЕЦ.

2.     Оригинал на свидетелство за основно образование.

3.     Служебна бележка с резултатите от положените изпити.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА  СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 74.СУ

04.08.2020г. – 08.09.2020г. – от 08:00 до 14:00 часа

 


Свободни места след първи етап на класиране в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев”

2020/2021 учебна година – прием след завършено основно образование

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 2 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 12 места

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 74.СУ

21.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

22.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

21.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

22.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа