Top

Свободни места в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев”

за учебната 2022/2023 година

 

1 клас– ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 33 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 10 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 4 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 5 места

5 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Английски език, Хореография – 18 места

6 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 27 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 25 места

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 4 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 9 места

9а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – няма

9б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – няма

10а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

10б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

11а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 2 места

11б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

12а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 4 места

Свободни места в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев” 2021/2022 учебна година

 

_112365013_uk_schools_4_getty
schools-1616895807

1 клас– ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 8 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 2 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 6 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 4  места

5 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 26 места

6 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 22 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 23 места

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 0 място

9а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 2 място

9б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 5 места

10а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

10б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

11а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 5 места

12а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

Новини