Top

Стани отличник в час по БЕЛ с 10б клас и г- жа Румяна Иванчева

 

« of 2 »

74. СУ “Гоце Делчев” обявява Конкурс за презентация на тема: “Ние пазим завета на Гоце Делчев!” Скъпи ученици, във връзка с чествания по случай 150 години от рождението на нашия патрон и национален герой Гоце Делчев ръководството на 74. СУ “Гоце Делчев” Ви кани да вземете участие в конкурс за презентация на тема: “Ние пазим завета на Гоце Делчев!”.

Откриване на учебната година 2021/2022!

Добре дошли!

« of 2 »

До родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, заповядайте на  02.09.2021 г от 18 часа в 74 СУ “Гоце Делчев” на първата Ви среща с техните класни ръководители. Моля по един представител на дете. Благодарим Ви и Ви очакваме!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

График на дейностите по приемане и записване на ученици в осми клас на 74.СУ „Гоце Делчев”  – профил „Софтуерни и хардуерни науки” и „Природни науки” за учебната 2021/2022  година.
Може да научите повече от ТУК

Свободни места в паралелките в 74 СУ “Гоце Делчев” 2021/2022 учебна година

 

_112365013_uk_schools_4_getty
schools-1616895807

1 клас– ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 8 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 2 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 6 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 4  места

5 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 26 места

6 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 22 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 23 места

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 2 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 1 място

9а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 1 място

9б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

10а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

10б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

11а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 5 места

12а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

ce742d950ca63a98d59ecec5eba0da2e_XL

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
НА 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“,

През учебната 2021/2022 година приемът в първи клас за град София ще става през централизирана система. Единната информационна система за централизирано записване и класиране на деца в първи клас ще дава възможност да се кандидатства в няколко училища едновременно. Класирането ще става автоматично по критерии. Когато детето е прието, то автоматично ще се записва и няма да има нужда да се носят удостоверения, те ще се проверяват по електронен път.
Подробна информация, относно приема ще има след 30 март 2021 година.

Новини

Предстоящи събития

Представяне на училището

За годините от създаването си, училището изминава дълъг път и се утвърждава в район „Връбница” и град София като предпочитано място за образование и възпитание на няколко поколения ученици. Много бивши възпитаници  са избрали да обучават  децата си в родното училище, убедени, че именно тук ще получат необходимите знания и умения за успешна житейска реализация.

В по-новата история на училището избираемите учебни часове в начален етап са:

  • Български език и литература, математика, английски език и хореография, а изучаването им продължава и в прогимназиален етап. Факултативно се изучава хореография.

В гимназиален етап обучението се осъществява в паралелки с профил:

  • Софтуерни и хардуерни науки;
  • Природни науки.

Къде се намираме