Top

Родителска среща

Среща с родителите на учениците от VII клас – 17 май, 2023 година от 18:00 часа в Актовата зала на училището”

СВОБОДНИ МЕСТА ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ 2022/2023 г.

Концерт в памет на Гоце Делчев

Прием първи клас 2023

План прием за VIII клас