Top

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

74.СУ „Гоце Делчев“  Ви информира, че:

Записването на новоприетите ученици на първо класиране ще се състои от 7 до 11 юни от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището.

Необходими документи:

  • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;
  • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
  • Лична карта на записващия родител;

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Slide Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
74.СУ „Гоце Делчев“ Ви информира, че:

Записването на новоприетите ученици на първо класиране ще се състои от 7 до 11 юни от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището.

Необходими документи:

Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;
Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
Лична карта на записващия родител;
ОЧАКВАМЕ ВИ!
ce742d950ca63a98d59ecec5eba0da2e_XL

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
НА 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“,

През учебната 2021/2022 година приемът в първи клас за град София ще става през централизирана система. Единната информационна система за централизирано записване и класиране на деца в първи клас ще дава възможност да се кандидатства в няколко училища едновременно. Класирането ще става автоматично по критерии. Когато детето е прието, то автоматично ще се записва и няма да има нужда да се носят удостоверения, те ще се проверяват по електронен път.
Подробна информация, относно приема ще има след 30 март 2021 година.

Новини

Предстоящи събития

Представяне на училището

За годините от създаването си, училището изминава дълъг път и се утвърждава в район „Връбница” и град София като предпочитано място за образование и възпитание на няколко поколения ученици. Много бивши възпитаници  са избрали да обучават  децата си в родното училище, убедени, че именно тук ще получат необходимите знания и умения за успешна житейска реализация.

В по-новата история на училището избираемите учебни часове в начален етап са:

  • Български език и литература, математика, английски език и хореография, а изучаването им продължава и в прогимназиален етап. Факултативно се изучава хореография.

В гимназиален етап обучението се осъществява в паралелки с профил:

  • Софтуерни и хардуерни науки;
  • Природни науки.

Къде се намираме