Top
Image Alt

Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година


За учебната 2023 – 2024 година:
1. Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение
на лятната:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен
изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в
края на VII клас
21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас
3. Начало на втория учебен срок
06.02.2024 г. I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици


Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023 г.

   

   

XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г.

   

   

І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г.

   

   

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г.

   

   

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г.

   

   

VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)