Консултации

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2019/2020 година

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова четвъртък 13.15 ч. класна стая 5в клас
2 Пенка Манова сряда 13:10 ч. класна стая 6б клас
3 Мария Христова четвъртък 13.10 ч. кабинет математика
4 Галя Александрова четвъртък 13.15 ч. класна стая 5г клас
5 Маргарита Радева сряда 13.10 ч. кабинет ИТ – I етаж
6 Виктория Ангелкова сряда 13:00 ч. хранилище
7 Марина Димова четвъртък 13:10 ч. хранилище IV етаж
8 Ралица Димитрова понеделник 13:50 ч. 402 стая
9 Марина Петрова понеделник 13:10 ч. учителска стая
10 Росица Стоянова четвъртък 13:10 ч. 303 стая
11 Румяна Иванчева четвъртък 13:50 ч. 304 стая
12 Цветана Паралюзова сряда 13:50 ч. класна стая 6б клас
13 Ана Мачорска четвъртък 13:10 ч. учителска стая
14 Елена Кунева четвъртък 13:20 ч. хранилище III етаж
15 Стоян Симеонов вторник 13:00 ч. физкултурен салон
16 Мариета Тенева сряда 13:50 ч. 301 стая
17 Десислава Донева вторник 13:00 ч. хранилище III етаж
18 Десислава Карабельова четвъртък 13:10 ч. кабинет ИТ IV етаж
19 Надежда Иванова петък 13:10 ч. кабинет ИТ IV етаж
20 Йорданка Чакърова петък 13:50 ч. учителска стая
21 Камелия Герова петък 13:00 ч. учителска стая
22 Весела Иванова четвъртък 13:10 ч. физкултурен салон
23 Снежина Георгиева четвъртък 13:00 ч. актова зала
24 Здравка Ангелова четвъртък 13:00 ч. учителска стая
25 Даниела Тодорова сряда 13:00 ч. кабинет ИТ I етаж
26 Диана Иванова четвъртък 13:10 ч. класна стая 5в клас
27 Величка Казашка петък 13:00 ч. учителска стая
28 Татяна Иванова петък 13:10 ч. 306 стая
29 Силвия Бончева четвъртък 13:00 ч. физкултурен салон
30 Александър Бунов петък 13:10 ч. 303 стая
31 Драгомир Цачев сряда 14:00 ч. кабинет ИТ IV етаж
32 Светлана Радикова четвъртък 13:50 ч. кабинет ДТИ
33 Йордан Димитров вторник 13:50 ч. физкултурен салон
34 Даниела Миленкова – Таскова понеделник 15:00 ч. хореографска зала