Консултации

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2019/2020 година

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова четвъртък 13.40 ч. 207
2 Пенка Манова четвъртък 13:40 ч. 204
3 Галя Александрова четвъртък 13.40 ч. 206
4 Маргарита Радева понеделник 13.40 ч. каб. ИТ – I етаж
5 Виктория Ангелкова понеделник 14:25 ч. хранилище
6 Марина Димова четвъртък 13:30 ч. 405
7 Ралица Димитрова сряда 14:30 ч. 402
8 Марина Петрова сряда 13:40 ч. 200
9 Росица Стоянова понеделник 14:30 ч. 303
10 Румяна Иванчева понеделник 14:30 ч. 304
11 Спаска Измирлиева петък 13:40 ч. 106
12 Ана Мачорска четвъртък 13:40 ч. уч. стая
13 Елена Кунева петък 13:40 ч. уч. стая
14 Стоян Симеонов петък 13:40 ч. физкултурен салон
15 Мариета Тенева петък 13:40 ч. 301
16 Десислава Донева понеделник 14:30 ч. хранилище история
17 Десислава Карабельова четвъртък 13:40 ч. 203
18 Надежда Иванова понеделник 14:30 ч. ком. каб. IV етаж
19 Йорданка Чакърова вторник 14:30 ч. уч. стая
20 Цветанка Цветкова понеделник 14:30 ч. уч. стая
21 Весела Иванова четвъртък 13:40 ч. физкултурен салон
22 Снежина Георгиева вторник 14:30 ч. Актова зала
23 Здравка Ангелова четвъртък 13:40 ч. уч. стая
24 Даниела Тодорова понеделник 13:40 ч. ком. каб. I етаж
25 Диана Иванова четвъртък 13:40 ч. 207
26 Величка Казашка вторник 14:30 ч. 209
27 Семира Мохамед вторник 14:30 ч. 306
28 Силвия Бончева четвъртък 13:40 ч. физкултурен салон
29 Александър Бунов петък 13:40 ч. 404
30 Драгомир Цачев сряда 14:30 ч. 408
31 Светлана Радикова четвъртък 13:40 ч. каб. ДТИ
32 Йордан Димитров вторник 14:30 ч. физкултурен салон