Консултации

График за провеждане на консултация по предмети
за учебната 2019/2020 година

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова четвъртък 13.40 ч. 207
2 Пенка Манова четвъртък 13:40 ч. 204
3 Мария Христова петък 13.30 ч. уч. стая
4 Галя Александрова четвъртък 13.40 ч. 206
5 Маргарита Радева понеделник 13.40 ч. каб. ИТ – I етаж
6 Виктория Ангелкова понеделник 14:25 ч. хранилище
7 Марина Димова четвъртък 13:30 ч. 405
8 Ралица Димитрова сряда 14:30 ч. 402
9 Марина Петрова сряда 13:40 ч. 200
10 Росица Стоянова понеделник 14:30 ч. 303
11 Румяна Иванчева понеделник 14:30 ч. 304
12 Спаска Измирлиева петък 13:40 ч. 106
13 Ана Мачорска четвъртък 13:40 ч. уч. стая
14 Елена Кунева петък 13:40 ч. уч. стая
15 Петя Димитрова петък 13:40 ч. физкултурен салон
16 Мариета Тенева петък 13:40 ч. 301
17 Десислава Донева понеделник 14:30 ч. хранилище история
18 Десислава Карабельова четвъртък 13:40 ч. 203
19 Надежда Иванова понеделник 14:30 ч. ком. каб. IV етаж
20 Йорданка Чакърова вторник 14:30 ч. уч. стая
21 Камелия Герова четвъртък 13:30 ч. уч. стая
22 Весела Иванова четвъртък 13:40 ч. физкултурен салон
23 Снежина Георгиева вторник 14:30 ч. Актова зала
24 Здравка Ангелова четвъртък 13:40 ч. уч. стая
25 Даниела Тодорова понеделник 13:40 ч. ком. каб. I етаж
26 Диана Иванова четвъртък 13:40 ч. 207
27 Величка Казашка вторник 14:30 ч. 209
28 Татяна Иванова понеделник 13:45 ч. уч. стая
29 Силвия Бончева четвъртък 13:40 ч. физкултурен салон
30 Александър Бунов петък 13:40 ч. 404
31 Драгомир Цачев сряда 14:30 ч. 408
32 Светлана Радикова четвъртък 13:40 ч. каб. ДТИ
33 Йордан Димитров вторник 14:30 ч. физкултурен салон
34 Даниела Миленкова – Таскова понеделник 15:00 ч. хореографска зала