ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ
за учебната 2020/2021 година

Име, фамилия на преподавател Ден от седмица Час Място на провеждане
1 Лидия Лазарова понеделник 13.10 ч. 102 стая
2 Галя Александрова понеделник 13:10 ч. 103 стая
3 Пенка Манова петък 13.10 ч. 204 стая
4 Дияна Иванова четвъртък 13.10 ч. 207 стая
5 Марина Петрова сряда 13.00 ч. 200 стая
6 Мариета Тенева четвъртък 13:00 ч. 102 стая
7 Елена Кунева сряда 14:00 ч. 308 стая
8 Румяна Иванчева понеделник 14:00 ч. 301 стая
9 Десислава Донева понеделник 13:00 ч. хранилище
етаж 3
10 Величка Казашка петък 13:00 ч. 202 стая
11 Цветанка Цветкова вторник 13:00 ч. учителска стая
12 Здравка Ангелова четвъртък 13:50 ч. учителска стая
13 Татяна Иванова понеделник 13:50 ч. 306 стая
14 Десислава Карабельова четвъртък 13:00 ч. 407 кабинет
15 Надежда Иванова петък 13:10 ч. ком. кабинет
етаж IV
16 Даниела Тодорова петък 13:00 ч. ком. кабинет
етаж I
17 Ваня Младенова четвъртък 13:10 ч. 101 стая
18 Драгомир Цачев сряда 14:00 ч. ком. кабинет
етаж IV
19 Росица Стоянова петък 13:10 ч. 303 стая
20 Александър Бунов петък 13:00 ч. 310 кабинет
21 Ана Мачорска понеделник 13:00 ч. 104 стая
22 Ралица Димитрова вторник 13:50 ч. 402 стая
23 Виктория Ангелкова четвъртък 13:50 ч. хранилище
етаж III
24 Петранка Димитрова петък 13:00 ч. 305 стая
25 Весела Иванова петък 13:00 ч. салон ФВС
26 Йордан Димитров петък 13:00 ч. салон ФВС
27 Светлана Радикова петък 13:00 ч. 209 стая
28 Маргарита Радева петък 13:10 ч. ком. кабинет
етаж I
29 Силвия Бончева петък 13:00 ч. салон ФВС
30 Стоян Симеонов петък 13:00 ч. салон ФВС
31 Красимир Тодоров понеделник 14:00 ч. 406 стая
32 Марина Димова петък 13:00 ч. хранилище
етаж IV
33 Мария Христова четвъртък 14:00 ч. кабинет
математика
34 Даниела Георгиева Илиева – Тодорова четвъртък 14:30 ч. хореографска зала