Top
Image Alt

Контакти

Канцелария – 02 934 66 19.

ЗД УД – Начален етап – 02 934 66 14;

ЗД УД – Прогимназиален и гимназиален етап – 02 934 66 16;

Директор – 02 934 66 17;

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]