Top

Мисия и Визия

 

Мисията на 74 СУ е да спомогнем за обучението и израстването на бъдещо

поколение, имащо знания, градивно мислене и вярна житейска посока.

Поколение, притежаващо качества и ценности като етичност, толерантност,

адаптивност, визия за своето бъдеще, лични и професионални цели. Стараем

се да вдъхновим децата не само чрез знания по различните дисциплини, но и

като им помагаме да изграждат различни умения, да развиват своите таланти,

да бъдат отговорни и инициативни.

 

 

Визията на целия екип на училището е да постигнем мисията си чрез

създаването на позитивна атмосфера, базирана на доверие, уважение и

дисциплина. Вярваме, че така ще изградим едни уверени и успешни деца. Сред

нашите принципи са още: честност, отзивчивост, съпричастност и уважение,

градивна критика, работа в екип, аналитично мислене, съобразителност,

изобретателност.