Top
Image Alt

Национално външно оценяване

ДАТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024г.

Заповед НВО 2023-2024 г.


ДАТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023г.

IV клас

Предмет

Дата и час

 

Български език и литература

29 май 2023г. – 10.00 часа

 

Математика

30 май 2023г. – 10.00 часа

VII клас

Предмет

Дата и час

 

Български език и литература

13 юни 2023г. – 09.00 часа

 

Математика

16 юни 2023г. – 09.00 часа

 

Чужд език /по желание на ученика/

14 юни 2023г. – 09.00 часа

X клас

Предмет

Дата и час

 

Български език и литература

13 юни 2023г. – 11.00 часа

 

Математика

16 юни 2023г. – 11.00 часа

 

Чужд език /по желание на ученика/        

Писмена част

за ниво В1 и В1.1 – 11.00ч.

                                           за ниво А2            – 11.30ч.                                           

  за ниво А1            – 12.00ч.

Компонент „Говорене“

– по график, определен от директора на училището

14 юни 2023г.

 

Информационни технологии за измерване на

дигитални компетентности
/по желание на ученика/

19 юни 2023г., по график в две сесии – от 8.30 и от 14.30 часа

Заповед РД09- 4065_grafik-NVO_01092022

ДАТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г.

IV класПредметДата и час
I изпитБългарски език и литература26 май 2022г. – 10.00 часа
II изпитматематика27 май 2022г. – 10.00 часа
VII класПредметДата и час
I изпитБългарски език и литература14 юни 2022г. – 10.00 часа
II изпитматематика16 юни 2022г. – 10.00 часа
Чужд език /по желание на ученика/17 юни 2022г. – 10.00 часа
X класПредметДата и час
I изпитБългарски език и литература14 юни 2022г. – 09.00 часа
II изпитматематика16 юни 2022г. – 09.00 часа
Чужд език /по желание на ученика/17 юни 2022г.
Информационни технологии за измерване на цифровите компетентности
/по желание на ученика/
по график в периода
20 – 22 юни 2022г.
ЗАПОВЕД   № РД09-1805/31.08.2021г.

ДАТИ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021г.

V класПредметДатаЧас
I изпитБългарски език и литература27 май 2021г.10:00ч.
II изпитматематика28 май 2021г.10:00ч.
VII класПредметДатаЧас
I изпитБългарски език и литература16 юни 2021г.09:00ч.
II изпитматематика18 юни 2021г.09:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/17 юни 2021г.09:00ч.
X класПредметДатаЧас
I изпитБългарски език и литература16 юни 2021г.08:00ч.
II изпитматематика18 юни 2021г.08:00ч.
Чужд език /по желание на ученика/17 юни 2021г.08:00ч.
Информационни технологии за измерване на цифрова компетентност
/по желание на ученика/
по график в периода
11 – 15 юни 2021г.
08:00ч.
ЗАПОВЕД   № РД09-2121/28.08.2020г.