74 СУ “Гоце Делчев” е създадено през 1986г. Първата учебна година е 1986/1987, с учителски колектив от 44 учители, с 34 паралелки и 1155 ученика от първи до осми клас. Ръководството на училището е в състав: Ваня Модева – директор, Костадинка Захариева и Светломира Аладжова – помощник-директор. Новата сграда на училището е открита на 18.04.1987г.  от проф. Илчо Димитров, министър на народната просвета по това време.

От 28.03.1989 година започва обучението на ученици в гимназиален етап на обучение с три паралелки девети клас. През 1993/1994 учебна година училището разширява възрастово обхвата на ученици – разкриват се две групи ПДГ. Професионалната насоченост на обучението за гимназиална степен започва през учебната 1989/1990 година с една паралелка в осми клас с разширено изучаване на английски език. През учебната 1990/1991 в девети клас се разкрива паралелка “Хуманитарен профил” с разширено изучаване на български език и литература и история. През 1994/1995 година в първи клас се въвежда разширено изучаване на музика и индивидуално обучение на инструмент (акордеон, пиано, цигулка, синтезатор). От учебната 1996/1997 година се разкрива първата паралелка с разширено изучаване на хореография. През първите десет години от историята на училището завършват средно образование ученици в паралелки с профили: фармацефтична химия, шеф и кройка, офис мениджмънт, бизнес администрация. В началото на учебната 1998/1999 година училището има нов директор – г-жа Ненка Георгиева.

През настоящата 2016/2017 г. в 74 Средно Училище „Гоце Делчев” директор на училището е г-жа Лидия Лазарова и в него се обучават 780   ученици от 68 учители и  9 ресурсни учители, психолози и логопеди.

За 30 години училището изминава дълъг път и се утвърждава в район „Връбница” и гр. София като предпочитано място за образование и възпитание на вече  две поколения ученици. Много бивши възпитаници  са избрали да обучават  децата си в родното училище, убедени, че именно тук ще получат необходимите знания и умения за успешна житейска реализация.

За тези 30 години в училището е изградена много добра материална база, отговаряща на съвременните изисквания за качествено образование. Децата се обучават в 4 компютърни кабинета, 2 мултимедийни кабинета, кабинети по  физика, химия, музика, хореография и мултимедиен кабинет по литература, открит през тази учебна година. Два физкултурни салона, спортни площадки, тенис – корт, зали за фитнес и тенис развиват физическата им дееспособност. Училището разполага  с актова и конферентни зали, библиотека, книжарница /бюфет и ученически стол/.

Избираемите учебни часове в начален етап са по  английски език, математика и хореография, а изучаването им продължава и в прогимназиалния етап. В гимназиален етап профилираното обучение се осъществява в паралелки с технологичен и хуманитарен профил.

Талантите си децата развиват в Еко клуб „Гея”, клуб по шахмат, училищен хор,   Вокална група „Калинки”, Народен хор „От извора”, Ансамбъл „Севдинка”, клуб по спортни танци „Гардения”, Образователен театър “Вила Вилекула”, Ученически съвет. Тренират в училищните отбори по футбол, волейбол, баскетбол, в клубовете по таекуондо, а участниците в тях  са получили много награди за отлично представяне на конкурси и състезания.