Top

Първи клас

Списъци по № на учениците за първи клас

1 – А клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14004277
2 Ид. номер: 14004657
3 Ид. номер: 14006604
4 Ид. номер: 14000680
5 Ид. номер: 14000762
6 Ид. номер: 14007685
7 Ид. номер: 14013089
8 Ид. номер: 14008901
9 Ид. номер: 14007556
10 Ид. номер: 14003885
11 Ид. номер: 15006686
12 Ид. номер: 14001676
13 Ид. номер: 14006928
14 Ид. номер: 14000408
15 Ид. номер: 14013470
16 Ид. номер: 14001677
17 Ид. номер: 14003060
18 Ид. номер: 14001469
Класен ръководител: Нели Атанасова
1 – Б клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14000349
2 Ид. номер: 14012653
3 Ид. номер: 14008499
4 Ид. номер: 14001043
5 Ид. номер: 14006586
6 Ид. номер: 14007567
7 Ид. номер: 14007285
8 Ид. номер: 14010693
9 Ид. номер: 14011097
10 Ид. номер: 14010736
11 Ид. номер: 14007833
12 Ид. номер: 14010049
13 Ид. номер: 14000176
14 Ид. номер: 14007312
15 Ид. номер: 14010885
16 Ид. номер: 15004073
17 Ид. номер: 14008296
18 Ид. номер: 14012417
Класен ръководител: Нели Цветкова
1 – В клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14009514
2 Ид. номер: 14005607
3 Ид. номер: 14001535
4 Ид. номер: 15012386
5 Ид. номер: 14000625
6 Ид. номер: 14001826
7 Ид. номер: 14010376
8 Ид. номер: 14003311
9 Ид. номер: 14011013
10 Ид. номер: 14008730
11 Ид. номер: 14001236
12 Ид. номер: 14001448
13 Ид. номер: 14000724
14 Ид. номер: 14000681
15 Ид. номер: 14012733
16 Ид. номер: 14003258
17 Ид. номер: 14010884
18 Ид. номер: 14002848
Класен ръководител: Симеонка Чапанова

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
НА 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“,

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате в

нашето училище 74 СУ „Гоце Делчев“.

За първи път в София, кандидатстването и класирането ще се извършва чрез централизирана система ИСОДЗ. Вижте как да се регистрирате и кандидатствате:

План приемът за първи клас в 74 Средно училище „Гоце Делчев“ за учебната 2021/2022 година ще се осъществи в ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ – 88 ученици.
Избираемите учебни часове /ИУЧ/ за всяка от четирите паралелки са:
1. Български език и литература – 1 час;
2. Математика – 1 час;
3. Английски език – 1 час.

 Училището предлага:

 1. Обучение по учебен план със ЗЧ – (задължителни часове)
 • ИУЧ – (избираеми учебни часове) – български език и литература, математика и английски език;
 • допълнителен час за спортни дейности /лека атлетика – подвижни игри/;
 • по желание на родителите – сформиране на група ФУЧ – (факултативни учебни часове) Хореография /извън учебната програма за деня/
 1. Учебници (безплатни учебници и учебни тетрадки, платени учебници и учебни помагала по Английски език)
 2. Целодневно обучение 1-4 клас
 3. Стол, бюфет
 4. Безплатна закуска
 5. Медицински кабинет, медицинско обслужване
 6. Библиотека
 7. Физкултурни салони
 8. Футболно игрище
 9. Работа по проекти
 10. Приобщаващ екип: педагогически съветник, психолози, логопеди, ресурсни учители
 11. Занимания по интереси:

Безплатни:

 • Вокална група „Калинки”
 • Фолклорна група „От извора”
 • Танцов ансамбъл „Севдинка”
 • Мажоретки
 • Училищен хор

Платени:

 • Футбол
 • Волейбол
 • Баскетбол
 • Таекуондо
 • Шахмат
 • Театрална школа
 • Спортни латино танци
 • Английски език към езикова школа Европа

Заповед план-прием 2021-2022 г

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 74 СУ

ж.к. „Връбница-1“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Свети Мина“, бул. „Хан Кубрат“, ул. „Бели Дунав“