Top
Image Alt

Свободни места за учебната 2021/2022 г.

клас– ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 8 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 2 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 6 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 4  места

5 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 26 места

6 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 22 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 23 места

8а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

8б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 0 място

9а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 2 място

9б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 5 места

10а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места

10б клас –  Природни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 6 места

11а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 5 места

12а клас – Софтуерни и хардуерни науки, ИИЧЕ – АЕ, 5 год. срок на обучение, дневна форма, прием след 7-ми клас – 3 места