Top
Image Alt

Свободни места за учебната 2022/2023

Клас, паралелкаИУЧ, ПРОФИЛБрой места
І а, б, вИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 11
 ІІ а, б, вИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 11
 ІІІ а, б, вИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 9
 ІV а, б, вИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 6
 V а, б, вИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 15
 VІ а, б, в, гИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 11
 VІІ а, б, в, гИУЧ /БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография/ 16
 VІІІ а  Софтуерни и хардуерни науки 1
 VІІІ б  Природни науки 6
 ІХ а  Софтуерни и хардуерни науки 2
 ІХ б  Природни науки 0
 Х а  Софтуерни и хардуерни науки 3
 Х б  Природни науки 6
 ХІ а  Софтуерни и хардуерни науки 3
 ХІ б  Природни науки 6
 ХІІ а  Софтуерни и хардуерни науки 4