Top
Image Alt

След 7 клас

Паралелки по държавен план-прием след завършен VII клас за учебната 2024/2025г. в 74.СУ „Гоце Делчев“

 

Профил

Срок на обучение

Брой ученици

Английски език

Балообразуване

Профилиращи предмети

1.

Софтуерни и хардуерни науки

5 години

26

Интензивно изучаван

2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас

Информатика,

Информационни технологии

2.

Природни науки

5 години

26

Интензивно изучаван

3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 клас

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Кампания по прием на ученици в VIII клас

април 4, 2024

Изх. № РУО1-11050/04.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласниците и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на учениците в VII клас от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Писмо до родителите.
  2. График на дейностите.

Пълна и актуална информация може да намерите на сайта на РУО София град: ТУК