Учителски екип

 1. Лидия Костадинова Лазарова – директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика, учител по математика
 2. Мария Михайлова Христова – зам. директор – ТУ София, магистър –  сп. автоматика и телемеханика, инженер
  ДИУУ София – сп. математика и информатика, учител по математика
 3. Галя Иванова Александрова – зам. директор – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/,
  магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 4. Емилия Серафимова Пенчева – зам. директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – начална педагогика, начален учител
 5. Маргарита Георгиева Радева – РН ИКТ – СУ “Климент Охридски”, магистър –  I сп. математика,
  II сп. математика и информатика, учител по информатика и ИТ
 6. Дияна Великова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 7. Марина Веселинова Петрова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. български и френски език, учител по БЕЛ
 8. Мариета Тодорова Тенева – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 9. Елена Влайчева Кунева – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 10. Румяна Иванова Иванчева – ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 11. Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
 12. Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
  ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 13. Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ “Климент Охридски”, магистър – I сп. българска филология
  ПК английски език, учител по английски език
 14. Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър – I сп. начална училищна педагогика
  II сп. логопедия; ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 15. Десислава Борисова Карабельова – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по математика
 16. Драгомир Цачев Цачев – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 17. Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – сп. механично уредостоение, машинен инженер
  ПП  СУ “Климент Охридски”, сп. информационни технологии, учител по информационни технологии
 18. Надежда Минкова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика и информатика, учител по информатика и инф. технологии
 19. Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 20. Александър Любенов Бунов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър- сп. психология, учител философски цикъл
 21. Виктория Николаева Ангелкова – СУ “Климент Охридски”, бакалавър – сп. география и биология, учител по география и икономика
 22. Росица Рашкова Стоянова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология, учител по биология и здравно образование
 23. Ана Георгиева Мачорска – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология и химия, учител по биология и здравно образование
 24. Ралица Златанова Димитрова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. химия и физика, учител по химия и физика
 25. Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I сп. изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 26. Светлана Николова Радикова – ППИ  “Любен Каравелов”/Кърджалии/, специалист – сп. български и немски език и трудово обучение, учител по технологии
 27. Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – сп. физическа култура ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 28. Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – сп. физическа култура ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 29. Стоян Иванов Симеонов – НСА София, магистър – сп. треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 30. Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – сп. треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 31. Албена Димитрова Савова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 32. Бориска Каменова Георгиева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 33. Здравка Миленова Таскова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 34. Лилия Василева Василева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 35. Паулина Семкова Андреева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 36. Христина Благовестова Трендафилова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 37. Надка Петрова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 38. Румяна Стоянова Киркова – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 39. Ваня Никифорова Тончева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 40. Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I сп. предучилищна педагогика; II сп. начална училищна педагогика; ПК  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/ английски език в начален етап, начален учител
 41. Нели Атанасова Христова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 42. Паулина Веселинова Пешева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 43. Симеонка Атанасова Чапанова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика;
  ПК СУ “Климент Охридски”, английски език в начален етап, начален учител
 44. Нели Цветкова Любенова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 45. Десислава Вергилова Янева – I сп. СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател, II сп. ДИУУ София, английски език, учител по АЕ в начален етап
 46. Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 47. Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – сп. география, възпитател
 48. Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 49. Виолина Димитрова Йорданова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 50. Ива Стефанова Димитрова –  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – I сп. българска филология; СУ “Климент Охридски” II сп. педагогика, възпитател
 51. Петя Димитрова Димитрова – НСА София, сп. физическо възпитание и спорт, възпитател
 52. Мария Димитрова Павлова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, сп. учител по история, възпитател
 53. Биляна Леонова Билева – Иванова – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по психология, психолог
 54. Александрина Николаева Милчева – НБУ, магистър по клинична психология и психоаналитична перспектива, психолог
 55. Станислав Недялков Станков – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия и комуникативни нарушения на развитието, логопед
 56. Елена Ангелова Янева –  СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по специална педагогика, логопед
 57. Весела Пламенова Миланова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по психология, ресурсен учител
 58. Евелина Владимирова Михайлова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия,  ресурсен учител
 59. Гергана Миткова Милчева – Кирилова – СУ “Св. Климент Охридски”, специална педагогика, ресурсен учител