1. Лидия Костадинова Лазарова – директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика, учител по математика
  ДИУУ София – сп. математика и информатика, учител по математика
 2. Галя Иванова Александрова – зам. директор – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/,
  магистър – сп. математика и информатика, учител по математика
 3. Емилия Серафимова Пенчева – зам. директор – СУ “Климент Охридски”, магистър – начална педагогика, начален учител
 4. Маргарита Георгиева Радева – РН ИКТ – СУ “Климент Охридски”, магистър –  I сп. математика,
  II сп. математика и информатика, учител по информатика и ИТ
 5. Дияна Великова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 6. Марина Веселинова Петрова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. български и френски език, учител по БЕЛ
 7. Мариета Тодорова Тенева – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 8. Елена Влайчева Кунева – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ
 9. Румяна Иванова Иванчева – ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – сп. българска филология, учител по БЕЛ и РЕ
 10. Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
 11. Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. английска филология, учител по английски език
  ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 12. Цветанка Борисова Цветкова – I сп. НМА София – сп. пианист,  II сп. СУ “Климент Охридски” – сп. английска филология, учител по английски език
 13. Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ “Климент Охридски”, магистър – I сп. българска филология
  ПК английски език, учител по английски език
 14. Татяна Христова Иванова – СУ “Климент Охридски”, I сп. история, II сп. български език и литература, III сп. английски език и литература, учител по английски език
 15. Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър – I сп. начална училищна педагогика
  II сп. логопедия; ПК НБУ София – сп. английски език, учител по английски език
 16. Мария Михайлова Христова – ТУ София, магистър –  сп. автоматика и телемеханика, инженер, учител по математика
 17. Десислава Борисова Карабельова – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по математика
 18. Ваня Иванова Младенова – НБУ София, бакалавър – сп. икономика, учител по математика
 19. Драгомир Цачев Цачев – СУ “Климент Охридски”, специалист – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 20. Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – сп. механично уредостоение, машинен инженер
  ПП  СУ “Климент Охридски”, сп. информационни технологии, учител по информационни технологии
 21. Надежда Минкова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 22. Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 23. Петранка Димитрова Ангелова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – сп. история, учител по история и цивилизация
 24. Александър Любенов Бунов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър- сп. психология, учител философски цикъл
 25. Виктория Николаева Ангелкова – СУ “Климент Охридски”, бакалавър – сп. география и биология, учител по география и икономика
 26. Росица Рашкова Стоянова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология, учител по биология и здравно образование
 27. Ана Георгиева Мачорска – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. биология и химия, учител по биология и здравно образование
 28. Ралица Златанова Димитрова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. химия и физика, учител по химия и физика
 29. Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I сп. изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 30. Красимир Тодоров Никифоров – АМТИ Пловдив – сп. педагогика на обучението по музика, учител по музика
 31. Светлана Николова Радикова – ППИ  “Любен Каравелов”/Кърджалии/, специалист – сп. български и немски език и трудово обучение, учител по технологии
 32. Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – сп. физическа култура ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 33. Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – сп. физическа култура ПК – сп. тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 34. Стоян Иванов Симеонов – НСА София, магистър – сп. треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 35. Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – сп. треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 36. Албена Димитрова Савова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 37. Бориска Каменова Георгиева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 38. Здравка Миленова Таскова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 39. Лилия Василева Василева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 40. Паулина Семкова Андреева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 41. Христина Благовестова Трендафилова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 42. Надка Петрова Иванова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 43. Румяна Стоянова Киркова – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 44. Ваня Никифорова Тончева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 45. Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I сп. предучилищна педагогика; II сп. начална училищна педагогика; ПК  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/ английски език в начален етап, начален учител
 46. Нели Атанасова Христова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 47. Паулина Веселинова Пешева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 48. Симеонка Атанасова Чапанова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика;
  ПК СУ “Климент Охридски”, английски език в начален етап, начален учител
 49. Нели Цветкова Любенова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, начален учител
 50. Десислава Вергилова Янева – I сп. СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател, II сп. ДИУУ София, английски език, учител по АЕ в начален етап
 51. Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 52. Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – сп. география, възпитател
 53. Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – сп. българска филология, възпитател
 54. Виолина Димитрова Йорданова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. начална училищна педагогика, възпитател
 55. Ива Стефанова Димитрова –  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – I сп. българска филология; СУ “Климент Охридски” II сп. педагогика, възпитател
 56. Петя Димитрова Димитрова – НСА София, сп. физическо възпитание и спорт, възпитател
 57. Мария Димитрова Павлова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, сп. учител по история, възпитател
 58. Емануела Димитрова Миланова – СУ “Климент Охридски”, магистър – сп. логопедия, логопед
 59. Биляна Леонова Билева – Иванова – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по психология, психолог
 60. Станислав Недялков Станков – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия и комуникативни нарушения на развитието, логопед
 61. Елена Ангелова Янева –  СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по специална педагогика, логопед
 62. Весела Пламенова Миланова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по психология, ресурсен учител
 63. Евелина Владимирова Михайлова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по логопедия,  ресурсен учител
 64. Гергана Миткова Милчева – Кирилова – СУ “Св. Климент Охридски”, специална педагогика, ресурсен учител