Top
Image Alt

Учителски екип

Ръководен екип

 • Лидия Костадинова Лазарова – директор

СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Математика, учител по математика
ДИУУ София – специалност Математика и информатика, учител по математика

 • Галя Иванова Александрова – заместник директор – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/,
  магистър – специалност математика и информатика, учител по математика
 • Емилия Серафимова Пенчева – заместник директор – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – начална педагогика, начален учител

Ръководител направление ИКТ

 • Светлана Добринова Борисова – длъжност: Ръководител направление ИКТ.
  Диплома за висше образование специалност “Информационни технологии”
  от Университет по библиотекознание и ИТ – София;

Начален етап

 • Албена Димитрова Савова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 • Бориска Каменова Георгиева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител, възпитател
 • Здравка Миленова Таскова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Паулина Семкова Андреева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Христина Благовестова Трендафилова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Румяна Стоянова Киркова – ПУ “Паисий Хилендарски” /Пловдив/, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Ваня Никифорова Тончева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Цветелина Пейчева Тонева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, магистър – I специалност предучилищна педагогика; II специалност начална училищна педагогика; ПК  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/ АЕ в начален етап, начален учител
 • Нели Атанасова Христова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Лилия Василева Василева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, учител група ЦДО
 • Симеонка Атанасова Чапанова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, ПК СУ “Св. Климент Охридски”, АЕ в начален етап, начален учител
 • Нели Цветкова Любенова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител

Целодневна организация

 • Маргарита Савова Денишева – Пенчева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, учител група ЦДО
 • Ива Стефанова Димитрова –  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – I специалност Българска филология; СУ “Св. Климент Охридски”, II специалност Педагогика, учител група ЦДО
 • Радка Димова Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /В.Търново/, бакалавър – специалност Българска филология, учител група ЦДО
 • Даниела Асенова Миленкова-Таскова – ЮЗУ „Неофит Рилски“ /Благоевград/, бакалавър – специалност География, учител група ЦДО
 • Десислава Вергилова Янева – I специалност СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, учител група ЦДО, II специалност ДИУУ София, Английски език, учител по АЕ в начален етап
 • Паулина Веселинова Пешева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, начален учител
 • Петя Димитрова Димитрова – НСА София, специалност Физическо възпитание и спорт, учител група ЦДО
 • Виолина Димитрова Йорданова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност начална училищна педагогика, учител група ЦДО

Математика, Информатика, Информационни технологии

 • Мария Михайлова Христова – ТУ София, магистър –  специалност Автоматика и телемеханика, инженер, учител по математика
 • Десислава Борисова Карабельова – СУ “Св. Климент Охридски”, специалист специалност Математика и информатика, учител по математика
 • Ваня Иванова Младенова – НБУ София, бакалавър – специалност Икономика, учител по математика
 • Драгомир Цачев Цачев – СУ “Св. Климент Охридски”, специалист – специалност Математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 • Даниела Василева Тодорова – ТУ София, магистър – специалност Механично уредостоение, машинен инженер, ПП  СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Информационни технологии, учител по информационни технологии
 • Надежда Минкова Иванова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Математика и информатика, учител по информатика и информационни технологии
 • Милена Божидарова Тулешкова
  диплома от СУ “Св. Климент Охридски” – учител по математика и ИТ.

Български език и литература

 • Дияна Великова Иванова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Българска филология, учител по БЕЛ
 • Марина Веселинова Петрова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – специалност Български и Френски език, учител по БЕЛ
 • Ива Стефанова Димитрова –  ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – I специалност Българска филология; СУ “Св. Климент Охридски”, II специалност Хилендарски” /Пловдив/, магистър – специалност Българска филология, учител по БЕЛ
 • Елена Влайчева Кунева – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – специалност Българска филология, учител по БЕЛ
 • Румяна Иванова Иванчева – ШУ “Епископ Константин Преславски” /Шумен/, магистър – специалност Българска филология, учител по БЕЛ и РЕ

Английски език

 • Величка Бориславова Казашка –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – специалност Английска филология, учител по АЕ
 • Десислава Йорданова Донева –  ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър –специалност Английска филология, учител по АЕ, ПК НБУ София – специалност Английски език, учител по АЕ
 • Цветанка Борисова Цветкова – I специалност НМА София – специалност Пиано,  II специалност СУ “Св. Климент Охридски” – специалност Английска филология, учител по АЕ
 • Здравка Москова Ангелова-Такева – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – I специалност Българска филология, специалност Английска филология;
 • Татяна Христова Иванова – СУ “Св. Климент Охридски”, I специалност История, II специалност Български език и литература, III специалност Английски език и литература, учител по АЕ
 • Райна Ангелова Кузманова-Иванова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, бакалавър – I специалност Начална училищна педагогика, II специалност Логопедия; ПК НБУ София – специалност Английски език, учител по АЕ

Природни науки

 • Росица Рашкова Стоянова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Биология, учител по биология и здравно образование
 • Ана Георгиева Мачорска – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Биология и Химия, учител по биология и здравно образование
 • Ралица Златанова Димитрова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Химия и Физика, учител по химия и физика

Обществени науки

 • Пенка Димитрова Манова – ЮЗУ “Неофит Рилски” /Благоевград/, магистър – специалност История, учител по история и цивилизация
 • Петранка Димитрова Ангелова – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” /В.Търново/, магистър – специалност История, учител по история и цивилизация
 • Георги Георгиев – специалност Психология, учител философски цикъл
 • Виктория Николаева Ангелкова – СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър – специалност География и Биология, учител по география и икономика

    Изкуства

 • Марина Здравкова Димова – НХА София, магистър, I специалност Изкуствознание, учител по изобразително изкуство
 • Красимир Тодоров Никифоров – АМТИ Пловдив – специалност Педагогика на обучението по музика, учител по музика
 • Светлана Николова Радикова – ППИ  “Любен Каравелов”/Кърджалии/, специалист – специалност Български и немски език и трудово обучение, учител по технологии и предприемачество
 • Весела Василева Иванова – НСА София, магистър – специалност Физическа култура, ПК – специалност тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 • Силвия Бончева Янкова – НСА София, магистър – специалност Физическа култура, ПК – специалност тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 • Стоян Иванов Симеонов – НСА София, магистър – специалност Треньор по футбол, учител по физическо възпитание и спорт
 • Йордан Димитров Димитров – НСА София, бакалавър – специалност Треньор по тенис на корт, учител по физическо възпитание и спорт
 • Даниела Георгиева Илиева – Тодорова – СУ „Св. Климент Охридски“, магистър – специалност Стопанско управление, ПК – Народни танци, учител по хореография

Психолози, логопеди, ресурсни учители

 • Биляна Леонова Билева – Иванова – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по Психология, психолог
 • Весела Пламенова Миланова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по Психология, психолог и ресурсен учител
 • Емануела Димитрова Миланова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър – специалност Логопедия, логопед
 • Станислав Недялков Станков – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по Логопедия и комуникативни нарушения на развитието, логопед
 • Елена Ангелова Янева –  СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по Специална педагогика, логопед
 • Евелина Владимирова Михайлова – СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по Логопедия,  ресурсен учител
 • Гергана Миткова Милчева – Кирилова –  СУ “Св. Климент Охридски”, бакалавър по Специална педагогика, ресурсен учител