Top
Image Alt

Квалификация за професионално развитие

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”