Top
Image Alt

Списъци по № на учениците за първи клас

1 – А клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14004277
2 Ид. номер: 14004657
3 Ид. номер: 14006604
4 Ид. номер: 14000680
5 Ид. номер: 14000762
6 Ид. номер: 14007685
7 Ид. номер: 14013089
8 Ид. номер: 14008901
9 Ид. номер: 14007556
10 Ид. номер: 14003885
11 Ид. номер: 15006686
12 Ид. номер: 14001676
13 Ид. номер: 14006928
14 Ид. номер: 14000408
15 Ид. номер: 14013470
16 Ид. номер: 14001677
17 Ид. номер: 14003060
18 Ид. номер: 14001469
   
  Класен ръководител: Нели Атанасова
1 – Б клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14000349
2 Ид. номер: 14012653
3 Ид. номер: 14008499
4 Ид. номер: 14001043
5 Ид. номер: 14006586
6 Ид. номер: 14007567
7 Ид. номер: 14007285
8 Ид. номер: 14010693
9 Ид. номер: 14011097
10 Ид. номер: 14010736
11 Ид. номер: 14007833
12 Ид. номер: 14010049
13 Ид. номер: 14000176
14 Ид. номер: 14007312
15 Ид. номер: 14010885
16 Ид. номер: 15004073
17 Ид. номер: 14008296
18 Ид. номер: 14012417
   
  Класен ръководител: Нели Цветкова
1 – В клас
Ид. Номер
1 Ид. номер: 14009514
2 Ид. номер: 14005607
3 Ид. номер: 14001535
4 Ид. номер: 15012386
5 Ид. номер: 14000625
6 Ид. номер: 14001826
7 Ид. номер: 14010376
8 Ид. номер: 14003311
9 Ид. номер: 14011013
10 Ид. номер: 14008730
11 Ид. номер: 14001236
12 Ид. номер: 14001448
13 Ид. номер: 14000724
14 Ид. номер: 14000681
15 Ид. номер: 14012733
16 Ид. номер: 14003258
17 Ид. номер: 14010884
18 Ид. номер: 14002848
   
  Класен ръководител: Симеонка Чапанова