Top
Image Alt

Конкурс за презентация

 1. СУ “Гоце Делчев”

обявява

Конкурс за презентация на тема:

“Ние пазим завета на Гоце Делчев!”

Скъпи ученици, във връзка с чествания по случай 150 години от рождението на нашия патрон и национален герой Гоце Делчев

ръководството на 74. СУ “Гоце Делчев” Ви кани да вземете участие в конкурс за презентация на тема: “Ние пазим завета на Гоце Делчев!”.

Основни цели на инициативата са:

 1. Да насърчи детското творчество и интереса на децата към личността, живота и делото на Гоце Делчев.
 2. Да развие социокултурни компетентности у учениците чрез интерактивност в обучението и използване на съвременни информационни, комуникативни и образователни технологии.
 3. Да изгради у учениците умения за работа в екип и да ги стимулира да развият своите творческите заложби и потенциал като знаещи и търсещи себереализация и изява личности.

Участници:

В конкурса могат да вземат участие всички ученици от 5 до 12 клас.

Срок за участие: 12.01. – 26.01. 2022 г.

 

Условия за участие:

 1. Учениците от всеки клас трябва да излъчат и сформират екип, състоящ се от 2-3 души, които да изготвят презентация по темата.
 2. Изисквания към оформлението:
 • текстовата информацията да бъде разпределена равномерно и премерено, по възможност да се използва не повече от едно изображение на слайд.
 • презентацията да съдържа от 10 до 20 слайда. За да не се струпва голям обем информация върху един слайд, текстът може да се разпредели на 2 или 3 слайда;
 • за преходи между отделните слайдове да се използват не повече от два-три типа ефекти;
 • да се използва шрифт не по-малък от 30 пункта;
 • слайдовете трябва да бъдат в един дизайн, в един и същи шрифт.
 1. Изисквания към съдържанието:
 • темата да отговаря на зададената;
 • яснота, изчерпателност и конкретност на представените данни и информация;
 • съдържанието да е прецизно и научно вярно;
 • спазване книжовните езикови норми;
 • представяне на използваните и цитирани информационни източници в края на презентацията.

Писмените работи ще бъдат приемани на електронен адрес [email protected].

Заедно с презентациите кандидатите трябва да изпратят трите си имена, клас, телефон и/или e-mail.

Очакваме с интерес Вашите творби!

Всички участници ще получат грамоти и ще представят своите разработки в часа на класния ръководител. Най-добрите презентации ще бъдат публикувани в сайта на училището и прожектирани на мултимедия на входа на училището.

Насоки за учениците:

Презентацията може да бъде фокусирана върху живота и делото на Гоце Делчев, неговия принос и възгледи; Гоце Делчев в поезията на Яворов; Гоце Делчев в народната памет(песни, легенди, разкази и спомени на негови съвременници и роднини, паметници и пр.)