Top
Image Alt

April 2021

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)23.06.2021 г. – І – III клас 30.06.2021 г. – IV – XІ клас30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)28.07.2021 г. – XI клас