Top
Image Alt

May 2021

Уважаеми родители,В периода от 01 юни до 23 юни 2021г., за учениците от І до ІІІ клас, е изготвена програма от класните ръководители, по която ще се провеждат занимания по интереси и/или проектни дейности в класа. Можете да се запознаете