Top
Image Alt

October 2023

Днес учениците от Начален етап проведоха практическо занятие по БД . Те преминаха по близките пешеходни пътеки и кръстовища под ръководството на техните учители и припомниха за пореден път правилата за безопасно движение по улицата. Актуализираха знанията си за пътните