Top

Author: admin

1 - А клас № Ид. Номер 1 Ид. номер: 14004277 2 Ид. номер: 14004657 3 Ид. номер: 14006604 4 Ид. номер: 14000680 5 Ид. номер: 14000762 6 Ид. номер: 14007685 7 Ид. номер: 14013089 8 Ид. номер: 14008901 9 Ид. номер: 14007556 10 Ид. номер: 14003885 11 Ид. номер: 15006686 12 Ид. номер: 14001676 13 Ид. номер: 14006928 14 Ид. номер: 14000408 15 Ид. номер: 14013470 16 Ид. номер: 14001677 17 Ид. номер: 14003060 18 Ид. номер:

1 клас– ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 9 места 2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 1 места 3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 6 места 4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език, Хореография – 4  места 5 клас – ИУЧ/ БЕЛ,

Уважаеми родители,В периода от 01 юни до 23 юни 2021г., за учениците от І до ІІІ клас, е изготвена програма от класните ръководители, по която ще се провеждат занимания по интереси и/или проектни дейности в класа. Можете да се запознаете

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)23.06.2021 г. – І – III клас 30.06.2021 г. – IV – XІ клас30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)28.07.2021 г. – XI клас

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА отбеляза с ученици от 74.СУ “Гоце Делчев” Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Открит урок на тема „Време e за детокс – какво да правим с  опасните отпадъци?“ се проведе на 21 ноември в Изпълнителната агенция по околна среда