Top

Author: admin

към раздел Физични явления – Човекът и природата, създадени от ученици (и с помощта на родители) от пети клас. Една от основните идеи, заложени в учебното съдържания по Човекът и природата – 5 клас е познаваемост на света. Познавателната дейност на