Top

Author: admin

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)23.06.2021 г. – І – III клас 30.06.2021 г. – IV – XІ клас30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)28.07.2021 г. – XI клас

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА отбеляза с ученици от 74.СУ “Гоце Делчев” Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Открит урок на тема „Време e за детокс – какво да правим с  опасните отпадъци?“ се проведе на 21 ноември в Изпълнителната агенция по околна среда

В Борисовата градина на град София, ученици от екоклуб “Гея” при 74.СУ “Гоце Делчев”, се включиха в специална съботна работилница, посветена на птиците на 13.10.2018г., Алея на птиците. Те оцветиха къщички за птици и ги поставиха на ключови места, направиха обиколка за